MatRätt

I början av 2020 planerade Räddningsmissionen att starta Göteborgs första sociala supermarket – MatRätt. Axfood är medgrundare till butiken, som kommer att sälja överskottsmat till ett rabatterat pris till människor i ekonomisk utsatthet.

10% av världens befolkning lever i extrem fattigdom.

70% av medlemmarna i MattRätt är personer med långvarigt försörjningsstöd och personer som hamnat mellan stolarna i de Svenska välfärdssamhällena.

Vem kan bli medlem?
Om du lever på försörjningsstöd, etableringsersättning, garantiersättning eller Migrationsverkets dagersättning är du automatiskt kvalificerad för ett medlemskap hos oss oavsett vilket belopp du får ut i ersättning.

Lever du på sjukpenning, sjukersättning, A-kassa, pension, föräldrapenning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, har löneutmätning eller lön måste din inkomst vara mindre än 9290 kr/månad efter skatt för att du ska kunna bli medlem.

Ett mål för butiken är att finnas till sina våra medlemmar med låg inkomst som har svårt att få pengarna att räcka till i vanliga livsmedelsbutiker.

Som medlem kan du köpa varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris. 

MatRätt är en ny matbutik som säljer matsvinn, erbjuder arbetsträning och bekämpar matfattigdom. En social supermarket som gör gott både för människa och miljö. Det är galet bra!

Har du egen butik kan du som önskar hjälpa bidra med varor. Eftersom butikens utbud bygger på donationer från livsmedelsbranschen

För att få mer information klicka på länken nedan.

https://raddningsmissionen.se/ansokanmatratt

OBS! Som studerande kan du inte bli medlem hos MatRätt.

Lämna ett svar